Postaw na
rzetelność i profesjonalizm!

Odwołanie członka zarządu a forma zatrudnienia

Forma zatrudnienia Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej może być także zatrudniony na podstawie umowy o pracę, chyba że dotyczy to członków zarządów określonych spółek, o czym pisałam tutaj. Zatrudnienie członka zarządu może być oparte o stosunek cywilnoprawny (zwykle umowa o świadczenie usług zarządczych). Wówczas mamy do czynienia z dwoma stosunkami prawnymi między członkiem zarządu a spółką. Pierwszy...

Zmiany w prawie pracy w 2018 r. i 2019 r.

Jeśli chodzi o prawo pracy w 2018 r. to będzie to rok obfitujący w zmiany. Nie chodzi tylko o zmiany uchwalone, ale również i o te które są obecnie na etapie prac legislacyjnych. Po kolei. Od 1 stycznia 2018 r. – zmiany dotyczące agencji zatrudnienia W skrócie chodzi o to, że wprowadzono nowe wykroczenia, podwyższono grzywny, wprowadzono nowe narzędzia kontrolne wobec...

Zmiany w prawie pracy w 2017 r. – podsumowanie

Nim zaczniemy analizować zmiany w obszarze prawa pracy, które zaczną obowiązywać w 2018 r. warto podsumować zmiany, które weszły w życie w 2017 r. Poniżej prezentuję kalendarium najważniejszych zmian w prawie pracy w 2017 r. 1 stycznia 2017 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz...

Agencje zatrudnienia po zmianie przepisów od 1 czerwca 2017 r.

Szeroko opisywana w mediach ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.962 z dnia 2017.05.17, dalej w skrócie: "Nowelizacja") wprowadziła szereg rewolucyjnych zmian. Główny nacisk w dotychczasowych komentarzach do Nowelizacji kładzie się na pracę tymczasową, natomiast wspomniana Nowelizacja ma już obecnie i będzie miała od 1 stycznia 2018 r. duży...

Umowy z artystami – najnowsze orzecznictwo

O tym, że coraz częstsze staje się kwestionowanie umów o dzieło powszechnie wiadomo. Mimo wszystko jednak przedsiębiorcy starają się wciąż wykorzystywać możliwości umowy o dzieło, zwłaszcza w kontekście braku obowiązku odprowadzania od niej składek na ubezpieczenia społeczne i szukają sposobów na zawarcie tego ordzaju umowy w konkretnym stanie faktycznym. Czy jednak bezpiecznie? Zaledwie miesiąc temu Sąd Najwyższy wydał kolejny już w tym...

Nagroda roczna dla członków zarządów spółek SP i jst za 2016 r.

Dla wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego nadchodzi ostateczny termin do którego są one zobligowane do wdrożenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych wynikających z ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202). Termin ostateczny to 30 czerwca 2017 r. Członkowie zarządów i rad nadzorczych nie są...

Zatrudnienie wspólnika w spółce kapitałowej – najnowsze orzecznictwo

W Polsce zapanowała moda na spółki rodzinne. Podobno jesteśmy z jednym z bardziej przedsiębiorczych narodów w Europie. I bardzo dobrze. Inicjatywy rodzinne cieszą mnie niezmiernie, tym bardziej że wiele z ich naprawdę bardzo dobrze się rozwija i funkcjonuje. Formy prowadzenia biznesu są przeróżne – od jednoosobowych działalności gospodarczych do spółek kapitałowych. Dziś artykuł o spółkach kapitałowych, w którym przybliżę kwestie...

Mobbing, czy naruszenie dóbr osobistych?

Od początku ubiegłego roku przeszkoliłam kilkaset osób z zasad etyki, przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy. Pracodawcy słuchając na moich wykładach jak ciężko udowodnić mobbing i jakie są statystyki sądowe pytają, czy w takim razie mogą czuć się całkowicie bezpieczni? Otóż nie do końca i to o tym będzie poniższy artykuł. Zjawisko mobbingu - statystyki W 2015...

Najważniejsze orzeczenia SN z zakresu prawa pracy w 2016 r.

Poniżej przedstawiam najważniejsze i najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy wydane w 2016 r. Spośród wszystkich orzeczeń z zakresu prawa pracy opublikowanych na stronach Sądu Najwyższego wybrałam, w mojej opinii, 23 najważniejsze i najciekawsze. 1) Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2016 r., I PK 15/15 Z art. 59 k.p. wynika, że samo stwierdzenie krótkości okresu pozostałego...

Umowa zlecenia a umowa o dzieło po 1 stycznia 2017 r.

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. może spowodować wzrost popularności umów o dzieło. Dlaczego? Umowy o dzieło nie są objęte obowiązkiem zapewnienia ich wykonawcom wynagrodzenia na poziomie minimalnym (zgodnie z ww. ustawą w jej brzmieniu od 1 stycznia 2017 r.) i nie są objęte systemem ubezpieczeń społecznych (z pewnymi...

Potwierdzanie liczby godzin w umowach zlecenia od 1 stycznia 2017 r.

Po zapytaniach Klientów oraz Czytelników artykułów ukazujących się na blogu widzę, że w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dokonanej mocą ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1265) wciąż jest...

Umowa o pracę a umowa zlecenia po 1 stycznia 2017 r.

Czy coś się zmieni w pojmowaniu umowy zlecenia? O tym co nowego przeniesie zmiana od 1 stycznia 2017 r. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pisałam w artykule "Umowy ze zleceniobiorcą od 1 stycznia 2017 r", oraz na moim blogu: Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r. oraz Wzrost wynagrodzenia minimalnego a zmiana umowy o pracę. Wiele osób zadaje sobie...

Umowy ze zleceniobiorcą od 1 stycznia 2017 r.

zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu: umowy zlecenia i o świadczenie usług od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1265).Dopasuj swoje umowy do nowych wymogów! W tym artykule znajdziesz pomocne wskazówki! Temat ten...

Czym zajmuje się radca prawny?

Zawód radcy prawnego - regulacje ustawowe Zawód radcy prawnego regulowany jest ustawą z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2016.233 tekst jednolity z dnia 25 lutego 2016 r. z późn. zm.). Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 4 ww. ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto ukończył wyższe...

Nowa strona internetowa

Szanowni Państwo, Stale staramy się wychodzić na przeciw Państwa oczekiwaniom. Z tego tytułu Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak uruchamia swoją nową stronę internetową na której sposób zwięzły i przejrzysty prezentujemy główne kierunki działań kancelarii. Już teraz dziękujemy za ewentualne sugestie bądź uwagi przekazane drogą mailową.

Dotknij tutaj i zadzwoń