Zasady określania wysokości wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych w 2020 r.

Ogólne zasady określania wysokości wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych są proste. Ogólne zasady wysokości wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych Wynikają one z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2019.1885 t.j. z dnia 2019.10.04...

Dotknij tutaj i zadzwoń