Kontrole PIP w 2020 – ogłoszony program działania PIP na 2020

11 lutego 2020 r. Główny Inspektor Pracy przedstawił „Program działania PIP na 2020 rok”. O szczegółach można przeczytać tutaj.

Na 2020 rok zaplanowano przeprowadzenie 72 tys. kontroli – o 2 tysiące więcej od zaplanowanych na rok 2019.

 

W jakich branżach będą kontrole PIP w 2020 r.?

Zgodnie z przedstawionymi przez PIP informacjami Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontynuować drugi etap kampanii prewencyjno-kontrolnej „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”. Przewiduje on kontrole u pracodawców, którzy zakończyli działania dostosowujące ich firmy do standardów prawa i kontrole tych podmiotów, które nie przystąpiły do realizacji programu lub odstąpiły od jego realizacji.

Kontrole będą prowadzone również w branży budowniczej, w której zakres kontroli zostanie poszerzony o ocenę przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac wykonywanych za pomocą żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Inne branże, które mogą spodziewać się kontroli to opieka zdrowotna (placówki szpitalne i ambulatoryjne), górnictwo oraz handel. Ale to nie wszystko. W 2020 r. będą przeprowadzane kontrole agencji zatrudnienia i przestrzegania prawa wobec pracowników tymczasowych, prawidłowości delegowania pracowników na terytorium RP i z terytorium RP. Od 2020 r. inspektorzy PIP będą kontrolować agencje zatrudnienia prowadzone przez cudzoziemców spoza UE.

W 2020 r. PIP zaplanowała m.in. 300 kontroli pracodawców – użytkowników. Nielimtowane będą kontrole agencji zatrudnienia.

 

Co będzie kontrolowane przez PIP w 2020 r.

W 2020 r. PIP skoncentruje się podczas kontroli na następujących kwestiach:

  • bhp,
  • czas pracy,
  • legalność zawierania umów cywilnoprawnych,
  • zawieranie umów o prowadzenie PPK, umów o zarządzanie PPK oraz obowiązku dokonywania wpłat do PPK w związku z uchwaleniem ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
  • realizacji postanowień ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
  • legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców,
  • legalność i sposób powierzania pracy tymczasowej;
  • leasing pracowniczy.

Dotknij tutaj i zadzwoń