Prawo pracy dla pracodawców

Usługi świadczone z zakresu prawa pracy dla pracodawców obejmują:

 • reprezentowanie Klienta w sporach, zarówno na etapie przedsądowym (w tym w trakcie rozmów ugodowych) jak i w trakcie postępowania sądowego dotyczącego np.
  • mobbingu,
  • molestowania,
  • dyskryminacji,
  • nierównego traktowania,
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania tego okresu
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • zapłaty zaległego wynagrodzenia oraz innych świadczeń;
 • opiniowanie i sporządzanie umów o pracę, innych umów wynikających ze stosunku pracy (np. umów o zakazie konkurencji), umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menedżerskich;
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy - zatrudnianie i zwalnianie, pracowników wszystkich szczebli oraz pracowników chronionych;
 • doradztwo w ramach procesów zwolnień grupowych – negocjowanie z organizacjami związkowymi, sporządzanie dokumentów prawnych, w tym porozumień z organizacjami związkowymi, regulaminów zwolnień grupowych, wzorów wypowiedzeń umów o pracę, porozumień;
 • doradztwo w ramach zwolnień indywidualnych;
 • doradztwo w dotyczące sporów zbiorowych pracy – negocjowanie z organizacjami związkowymi, sporządzanie dokumentów prawnych;
 • sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych pracy;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów zwolnień grupowych;
 • sporządzanie i opiniowanie pozostałych wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym regulaminów programów dobrowolnych odejść;
 • negocjacje wewnętrznych aktów prawnych z organizacjami związkowymi i radami pracowników;
 • audyty prawne (due diligence);
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów;
 • ochrona danych osobowych w zatrudnieniu.

W ramach oferty związanej z prawem pracy uzyskają Państwo pomoc zarówno z indywidualnego prawa pracy, jak i zbiorowego prawa pracy. W przypadku zbiorowego prawa pracy usługi obejmują współdziałanie ze związkami zawodowymi, rozwiązywanie sporów zbiorowych, przeprowadzanie procesu zwolnień grupowych, zwolnień indywidualnych, udział w negocjacjach nad regulaminami pracy, regulaminami wynagrodzeń, regulaminami zwolnień grupowych oraz układami zbiorowymi pracy.

Udzielamy również wsparcia w zakresie stosowania prawa autorskiego w stosunkach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Dotknij tutaj i zadzwoń