Rozwiązania dla pracodawców inne niż Tarcza antykryzysowa – inne sposoby na ograniczenie kosztów pracowniczych

Część moich klientów nie zamierza korzystać obecnie z Tarczy antykryzysowej ani w wersji 1.0. ani w wersji 2.0. , gdyż nie spełnia ku temu przesłanek. Aktualnie nie odnotowali takiego spadku obrotów w miesiącach poprzednich, czyli w marcu i kwietniu jak wymaga tego Tarcza antykryzysowa, natomiast drastyczny spadek obrotów dopiero u nich będzie, co widać dopiero teraz po napływających zamówieniach na kolejne miesiące.

Są jednak inne możliwości obniżenia kosztów pracowniczych.

Dlaczego nie zawsze Tarcza antykryzysowa będzie odpowiednia?

  1. Aby pracodawca mógł skorzystać z rozwiązań przyjętych w Tarczy antykryzysowej (dofinansowanie do wynagrodzeń) musi odnotować spadek obrotów. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów wciągu 2 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
  • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnego miesiąca po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
  1. Pracodawca może już teraz wiedzieć, że musi zwolnić część załogi, co wyklucza skorzystanie z Tarczy antykryzysowej.

Jakie można przedsięwziąć inne kroki aby obniżyć koszty pracownicze?

Jeśli pracodawca nie odnotuje spadku obrotów (w kwietniu fakturuje za marzec, więc może jeszcze tego nie odczuć) to pozostaje skorzystać z poniższych rozwiązań.

Pracodawca może:

  • zawiesić stosowanie regulaminów wynagradzania, premiowania, regulaminów prowizyjnych, ponadzakładowych i zakładowych układów zbiorowych pracy w oparciu o art. 9[1] Kodeksu pracy;
  • zmienić regulaminy wynagradzania, premiowania, prowizyjne, lub inne akty prawa pracy na podstawie których kształtowane są w danym zakładzie pracy wynagrodzenia. Będzie to zmiana na niekorzyść pracowników. Można przeczytać o tym tutaj i tutaj;
  • uchylić regulamin wynagradzania, o czym przeczytasz tutaj;
  • postanowić o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników w oparciu o przepis art. 23[1] Kodeksu pracy;
  • zrezygnować z benefitów pracowniczych, takich jak np. finansowanie nauki języka obcego, prywatna opieka medyczna.

W ostateczności można przejść do redukcji zatrudnienia i albo przeprowadzić zwolnienia grupowe albo indywidualne. O tym co to są kryteria doboru do zwolnienia i jak je stworzyć przeczytasz tutaj.

Dotknij tutaj i zadzwoń