Nagroda roczna dla członków zarządów spółek SP i jst za 2016 r.

Dla wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego nadchodzi ostateczny termin do którego są one zobligowane do wdrożenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych wynikających z ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202). Termin ostateczny to 30 czerwca 2017 r. Członkowie zarządów i rad nadzorczych nie są...

Dotknij tutaj i zadzwoń