Najważniejsze orzeczenia SN z zakresu prawa pracy w 2016 r.

Poniżej przedstawiam najważniejsze i najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy wydane w 2016 r. Spośród wszystkich orzeczeń z zakresu prawa pracy opublikowanych na stronach Sądu Najwyższego wybrałam, w mojej opinii, 23 najważniejsze i najciekawsze. 1) Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2016 r., I PK 15/15 Z art. 59 k.p. wynika, że samo stwierdzenie krótkości okresu pozostałego...

Dotknij tutaj i zadzwoń