Wynagrodzenia członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych w 2018 i 2019 r.

Pierwsze półrocze danego roku to okres, w którym w spółkach analizuje się wyniki za rok poprzedni, a to oczywiście w związku z przygotowywaniem sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. W zależności od treści tych analiz często podejmowane są decyzje o wysokości wynagrodzeń przysługujących członkom organów spółek. Z uwagi na powyższe warto zrewidować zasady obliczania wynagrodzeń członków organów na rok 2019...

Dotknij tutaj i zadzwoń