Czym zajmuje się radca prawny?

Zawód radcy prawnego - regulacje ustawowe Zawód radcy prawnego regulowany jest ustawą z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2016.233 tekst jednolity z dnia 25 lutego 2016 r. z późn. zm.). Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 4 ww. ustawy wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej. Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto ukończył wyższe...

Dotknij tutaj i zadzwoń