Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r. – część II

Z dniem 7 września 2019 r. wejdą w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1043 z dnia 2019.06.06). Pierwszą część zmian omówiłam tutaj. Druga część zmian omówionych poniżej dotyczy nowych zasad dot. świadectw pracy. Nowe terminy na wystawianie świadectw pracy Zmianie ulegnie art....

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r. – część I

Prezydencki projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy w końcu został uchwalony i podpisany. Chodzi o ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1043 z dnia 2019.06.06). Zmiany do Kodeksu pracy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 7 września 2019 r. Nowelizacja miała na celu...

Dotknij tutaj i zadzwoń