Prawo pracy dla instytucji kultury

Kompleksowa pomoc prawna dla instytucji kultury (muzeów, bibliotek, centrów kultury, galerii itd.) z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz prawa autorskiego.

W ramach świadczonych usług instytucje kultury otrzymają kompleksowe wsparcie prawne w zagadnieniach prawnych uregulowanych m.in. w:

 1. Kodeksie pracy;
 2. Kodeksie cywilnym;
 3. Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury Dz.U.2012.406 t.j. z późn.zm.);
 4. Ustawie z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2012.642 t.j. z późn. zm.);
 5. Ustawie z 24 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.2012.987 t.j. z późn. zm.);
 6. Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.), tzw. ustawie kominowej;
 7. Ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j. z późn. zm.).

Na stałą obsługę prawną instytucji kultury składa się w szczególności:

 • reprezentowanie instytucji kultury w sporach, na etapie przedsądowym oraz w trakcie postępowania sądowego
 • doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym:
  • współdziałanie z organizacjami związkowymi;
  • sporządzanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania odpowiadających przepisom odnoszącym się do instytucji kultury i ich negocjowanie z organizacjami związkowymi;
  • sporządzanie pozostałych wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy;
  • tworzenie i opiniowanie umów o pracę;
  • dokonywanie zmian w umowach o pracę: wypowiedzenia zmieniające, porozumienia zmieniające, przeszeregowywania, awanse, zmiany zakresów obowiązków;
  • obsługa prawna spraw o mobbing, molestowanie, dyskryminację i nierówne traktowanie (reprezentowanie instytucji kultury w sporach przed sądami);
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów z prawa pracy dla pracowników działów kadr i osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy w imieniu instytucji kultury;
  • obsługa prawna zwolnień grupowych – negocjowanie z organizacjami związkowymi, sporządzanie dokumentów prawnych;
  • doradztwo w zakresie czynności związanych z optymalizacją zatrudnienia;
  • doradztwo dotyczące prawnych aspektów zatrudniania wyższej kadry kierowniczej instytucji kultury regulowanych m.in. tzw. ustawą kominową;
 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym:
  • regulacja praw własności intelektualnej: sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych, umów o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, umów mieszanych;
  • opiniowanie zagadnień związanych z prawami osobistymi i zależnymi;
  • reprezentacja w kontaktach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi;
 • doradztwo w pozostałym zakresie, w tym:
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżących problemów instytucji kultury;
  • przygotowywanie regulaminów organizacyjnych i innych wewnętrznych aktów prawnych;
  • tworzenie regulaminów konkursów;
  • przygotowywanie i obsługa postępowań publicznych;
  • przeprowadzanie audytów prawnych,
  • obsługa w zakresie prowadzenia działań reklamowych, w tym organizowanie konkursów i loterii promocyjnych,
  • sporządzanie i negocjowanie z kontrahentami umów najmu (np. dzieł sztuki), dzierżawy, sprzedaży, umów o dzieło, umów na różnego rodzaju systemy informatyczne i innych umów nienazwanych lub mieszanych (np. umów na portal);
  • wsparcie instytucji  kultury w obszarze organizacji wystaw, publikacji wydawnictw, produkcji fonograficznej i wideograficznej, działalności archiwalnej.

Współpraca z prawnikiem w zakresie stałej obsługi prawnej

» Wyślij krótki opis swojej sprawy za pośrednictwem poniższego formularza.
Odpowiemy na Twoją wiadomość do 24 godzin.

Wybierając naszą kancelarię, wybierają Państwo współpracę z doświadczonym oraz wyspecjalizowanym w prawie pracy, prawie cywilnym oraz prawie autorskim radcą prawnym.

Twoje imię i nazwisko*

Twój e-mail*

Telefon*

Twoja wiadomość*

Udowodnij, że nie jesteś robotem:

* Pola obowiązkowe

** Po wysłaniu formularza, na podaną skrzynkę e-mail otrzymasz potwierdzenie przyjęcia Twojej wiadomości w raz z jej kopią.


Dane kontaktowe:

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Regulska-Cieślak
ul. Bagatela 10/6
00-585 Warszawa
+48 508-644-297
sekretariat@kancelaria-mregulska.pl
Małgorzata Regulska
m.regulska-cieslak@kancelaria-mregulska.pl
małgorzata regulska cieślak

Porad prawnych udziela

Małgorzata Regulska - Cieślak - radca prawny z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w prawie pracy, prawie umów, prawie gospodarczym i prawie handlowym.

Dotknij tutaj i zadzwoń